Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Postępowania jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

Link do postępowania :

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,140705,6081e769b230bd67a4844ef4f1c8e68e.html

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

a) załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

b) załączniku nr 2 projektowane postanowieniach umowy.