Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_51_2014_CNK_JK_Ubezpieczenia/OGLOSZENIE.pdf

SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_51_2014_CNK_JK_Ubezpieczenia/SIWZ.pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_51_2014_CNK_JK_Ubezpieczenia/Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.xlsx

Załącznik nr 5 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_51_2014_CNK_JK_Ubezpieczenia/Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_-Formularz_oferty.docx

Załącznik nr 6 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_51_2014_CNK_JK_Ubezpieczenia/Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_Charakterystyka_budynku.docx

Załącznik nr 7 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_51_2014_CNK_JK_Ubezpieczenia/Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-Opis_przedmiotu_zamowienia.docx

Załączniki nr 8,9,10,11 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_51_2014_CNK_JK_Ubezpieczenia/Zalaczniki_nr_8_9_10_11_do_SIWZ_-_oswiadczenia.docx

Załącznik nr 12 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_51_2014_CNK_JK_Ubezpieczenia/Zalacznik_nr_12_do_SIWZ_-_Wzor_Umowy.docx

Załącznik nr 12a do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_51_2014_CNK_JK_Ubezpieczenia/Zalacznik_nr_12a_do_SIWZ_-_Wzor_Umowy.docx

Załącznik nr 13 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_51_2014_CNK_JK_Ubezpieczenia/Zalacznik_nr_13_do_Wniosku_-_wykaz_osob.doc

Załącznik nr 14 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_51_2014_CNK_JK_Ubezpieczenia/Zalacznik_nr_14_-_szkodowsc.xlsx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_51_2014_CNK_JK_Ubezpieczenia/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_51_2014_CNK_JK_Ubezpieczenia/Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawcow.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_51_2014_CNK_JK_Ubezpieczenia/Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_Wykonawcy_II.pdf