Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa przeglądu konserwacyjnego elewacji budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.27.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie