Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na sukcesywną produkcję oraz dostawy druków na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.260.19.2024.JO)


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej pod adresem: https://platormazakupowa.pl

          Indywidualny adres niniejszego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/903255