Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa subskrypcji do posiadanych licencji Microsoft Open Value dla Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.95.2024.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie