Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Kompleksowa usługa w ramach Szkół Prototypowania 2024.

DZP.260.25.2024.KZ

Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/910888

 


Przedmiot zamówienia realizowany i finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministerstwa Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 roku Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania "Naukobus", "Planetobus", "O matmo!" oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.