Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

W związku z aktualizacją scenariuszy miniwarsztatów wchodzących w skład oferty CNK poszukujemy osoby, która zaktualizuje scenariusz warsztatu Ile nóg? (więcej informacji na http://www.kopernik.org.pl/wystawy/miniwarsztaty/) oraz poprowadzi szkolenia dla animatorów, którzy prowadzić będą warsztat na podstawie scenarisuza.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • odświeżenie scenariusza miniwarsztatu, uporządkowanie i aktualizacja materiałów merytorycznych,
 • przeprowadzenie dwóch 1,5-godzinnych szkoleń dla animatorów w oparciu o ten scenariusz,
 • czas trwania miniwarsztatu: maks. 30 minut,
 • tematyka miniwarsztatu: scenariusz powinien bazować na obecnym scenariuszu MW ile nóg?, choć może zostać rozwinięty w dowolnym kierunku, np. filogenezy skorupiaków lub preparowania okazów, w tym z wykorzystaniem zakupionego z myślą o miniwarsztacie mikroskopu z kamerą USB.

 

Termin składania zgłoszeń mija 23 listopada o 15:00.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres cezary.szmidke@kopernik.org.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • cenę ryczałtową (całościową) za przygotowanie scenariusza (brutto),
 • cenę za godzinę przeprowadzonego szkolenia (brutto) – docelowo będą to dwa 1,5-godzinne szkolenia, każde dla maksymalnie 10 osób,
 • krótki opis jednej nowej aktywności dla uczestników, która miałaby się znaleźć w scenariuszu (maks. 5 zdań) oraz zwięzły opis kierunku, w którym chcą Państwo rozwijać warsztat.

 

Zgłoszenia będą analizowane w następujący sposób:

Kryterium A – cena ryczałtowa (całościowa) za przygotowanie scenariusza (brutto)

Kryterium B – cena za godzinę przeprowadzonego szkolenia (brutto)

Kryterium C – zaproponowany opis kierunku rozwoju miniwarsztatu wraz z opisem jednej aktywności

 

Maksymalnie za zgłoszenie można uzyskać 32 punkty:

kryterium A - 8 pkt

kryterium B - 8 pkt

kryterium C - 16 pkt

 

Kryterium C będzie oceniane pod kątem (na skali od 1 do 4 punktów, gdzie 1 to minimum, 4 – maksimum za dane kryterium):

 • zgodności z wytycznymi dotyczącymi tematyki miniwarsztatu
 • innowacyjności
 • atrakcyjności dla zwiedzających
 • możliwości warsztatowych

 

Zainteresowani otrzymają odpowiedź 23 listopada.