Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A
DZP.260.5.2024.JG Świadczenie usług cateringowych podczas wydarzeń w Centrum Nauki Kopernik w roku 2024 i 2025 Tryb podstawowy Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/884458 Cześć druga przedmiot zamówienia realizowana jest w ramach Inicjatywa SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 50 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2028.