Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Postępowanie nr DZP.260.63.2022.JO na dostawę elementów do budowy eksponatów wykonanych zgodnie z projektem Centrum Nauki Kopernik - część 4: obudowy, szuflady i skrzynki serwisowe, blaty i boki, mocowania, uchwyty, inne drobne elementy, nogi prowadzone w trybie przetargu nieograniocznego.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach inicjatywy SOWA. Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki,
na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.


Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem: 

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,99871,63361c47082beff7d45012655b71af60.html