Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

„Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Centrum Nauki Kopernik”

DZP.260.12.2024.KD

Tryb: przetarg nieograniczony


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl

Indywidualny adres niniejszego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/901408