Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby wyposażenia biur Centrum Nauki Kopernik

DZP.260.52.2023.KZ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby wyposażenia biur Centrum Nauki Kopernik.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
a) Część nr 1: dostawa komputerów przenośnych i All In One na potrzeby biur CNK
b) Część nr 2: dostawa monitorów na potrzeby wyposażenia biur CNK

Postępowania jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

Link do postępowania :

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,136797,209f3454a2b6a56d…