Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pt. “Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik” - PZP.26.7.2019.AMI - przetarg nieograniczony

 

UWAGA!Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2019 roku do godziny 10:00.