Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie, dostawa i montaż eksponatu "Pigułka na wszystko" dla Centrum Nauki Kopernik (2)

DZP.261.127.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie