Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie 5 autokarów wraz z odpowiednią liczbą kierowców do przewozu 5 grup uczniów wraz z opiekunami z 5 różnych miejscowości na terenie Polski do Warszawy i z powrotem. Usługa będzie świadczona w dniach 18.09.2019 – 19.09.2019.

Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”, w ramach którego realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.  Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2019 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2019.

Termin nadsyłania ofert 03.07.2019 do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2