Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych z budynku Centrum Nauki Kopernik oraz Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego


DZP.261.36.2024.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie