Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie projektu budowlanego dla fundamentów pod totemy (T1 do T5) wraz z zasilaniem na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.33.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie