Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem Platformy do elektronicznej obsługi zamówień, dostępną pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/

Indywidualny adres niniejszego postępowania: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,87731,1f3efc1875feead9669c87f86c1bd336.html

                Przedmiotem zamówienia jest druk materiałów informacyjno – promocyjnych dla projektu SOWA, wraz ze składem i introligatornią, a także sprzedaż     i                dostawa materiałów do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, a także wykonanie  projektu technicznego tablicy balastowej. Dostarczone materiały informacyjno – promocyjne będą elementami systemu informacji wizualnej.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Inicjatywy SOWA. Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania.