Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz technologii dla projektów wykonawczych modernizacji klimatyzacji i wentylacji laboratoriów dla Centrum Nauki Kopernik - ponowienie.

DZP.261.41.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie