Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_23_2014_CNK_JK/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_23_2014_CNK_JK/SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_23_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_23_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_Wzor_Umowy.pdf

Załączniki nr 3,4,5,6 do SIWZ - oświadczenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_23_2014_CNK_JK/Zalaczniki_nr_3_4_5_6_do_SIWZ_-_oswiadczenia.docx

Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz Oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_23_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_Formularz_oferty_ostateczny.docx

Załącznik nr 8 - projekt nr 1

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_23_2014_CNK_JK/projekt_nr_1__Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.pdf

Załącznik nr 9 - projekt nr 2

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_23_2014_CNK_JK/projekt_nr_2_Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.pdf

Załącznik nr 10 - projekt nr 3

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_23_2014_CNK_JK/projekt_nr_3_Zalacznik_nr_10_do_SIWZ.pdf

Załącznik nr 11 - projekt nr 4

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_23_2014_CNK_JK/projekt_nr_4_Zalacznik_nr_11_do_SIWZ.pdf

Odpowiedzi na pytania

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_23_2014_CNK_JK/Odpowiedzi_na_pytania.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_23_2014_CNK_JK/Wybor_oferty_najkorzystniejszej_JK.pdf