Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę mebli do budynków Centrum Nauki Kopernik i Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik (DZP.260.22.2024.JO).


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej pod adresem: https://platormazakupowa.pl (dalej: Platforma)

Indywidualny adres niniejszego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/902198