Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Konkurs Ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność handlową (SKLEPIK) w budynku Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.