Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Produkcja i zakup emisji spotu reklamowego SOWA w wybranych lokalnych rozgłośniach radiowych w ramach Inicjatywy SOWA

DZP.260.58.2022.KZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji za pośrednictwem elektronicznej platformy pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,100671,7bae2e255c001558…

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach inicjatywy SOWA. Inicjatywa „SOWA - Strefa
Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na
podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.