Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy e-Zamawiający pod adresem www:

https://kopernik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet