Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Centrum Nauki Kopernik niniejszym zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na dokonaniu oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Centrum Nauki Kopernik, a w szczególności:
1. zidentyfikowaniu istniejących w tym zakresie ryzyk w instytucji,
2. określenie parametrów oceny oraz dokonaniu oceny zidentyfikowanych ryzyk,
3. wskazaniu zaleceń w zakresie postępowania z ryzykami, których wartość jest nieakceptowalna.
Usługa powinna uwzględniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Oferty, w formie elektronicznej, można składać w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. włącznie, na adres michal.stanczyk@kopernik.org.pl.
Oferta powinna zawierać w szczególności szczegółowy zakres czynności, cenę usługi (kwota netto, PLN) oraz termin wykonania usługi liczony od momentu podpisania umowy.
Przy ocenie ofert Centrum kierować się będzie w szczególności ceną oferty oraz terminem realizacji usługi, gdzie wyżej oceniane będą oferty z bliższym terminem realizacji.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail michal.stanczyk@kopernik.org.pl.