Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa z wymianą i montażem drzwi wejściowych do budynku Planetarium w Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.97.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie