Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

PZP.260.19.2022.MSt

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem:https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,88325,7bcac591bae8e5fd04d2cb1ce51a677a.html