Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa osprzętu i uruchomienie zasięgu łączności radiowej z analogowej na cyfrową  w Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.18.2024.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie.