Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_59_2014_CNK_AL_Sprzet_na_parking/Ogloszenie_o_zamowieniu_PO.ZP.59.2014.CNK.AL.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_59_2014_CNK_AL_Sprzet_na_parking/SIWZ_wraz_z_zalacznikami_PO.ZP.59.2014.CNK.AL.pdf

Załącznik nr 1a do SIWZ - projekt

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_59_2014_CNK_AL_Sprzet_na_parking/Zalacznik_nr_1a_do_SIWZ_rysunek_-_projekt.pdf

Odpowiedzi na pytania dot. treści SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_59_2014_CNK_AL_Sprzet_na_parking/Odpowiedzi_na_pytania_system_parkingowy.pdf

Odpowiedzi na pytania dot. treści SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_59_2014_CNK_AL_Sprzet_na_parking/Odpowiedzi_na_pytania_i_modyfikacja_SIWZ_2_system_parkongowy.pdf

Odpowiedzi na pytania dot. treści SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_59_2014_CNK_AL_Sprzet_na_parking/Odpowiedzi_na_pytania_i_modyfikacja_tresci_SIWZ_3_system_parkingowy.pdf

Odpowiedzi na pytania dot. treści SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_59_2014_CNK_AL_Sprzet_na_parking/Odpowiedzi_na_pytania_4_system_parkingowy.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_59_2014_CNK_AL_Sprzet_na_parking/Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_system_parkingowy_tablica__int.pdf