Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

DZP.260.32.2023.MN

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, kategorii N1, na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Przedmiot zamówienia realizowany i finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W roku 2023 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.