Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wynajem średnioterminowy samochodu osobowego na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.70.2024.MJ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie