Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Treść zapytania ofertowego

Załącznik 1: Formularz ofertowy

Załącznik 2: Scenariusz warsztatów

Oferty należy przesłać na adres esero@kopernik.org.pl w nieprzekraczalnym terminie 24 kwietnia 2022 g. 23:59.


Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.