Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.

Przedmiotem zamówienia są kampanie promocyjne Centrum Nauki Kopernik - usługi reklamowe. Przedmiot zamówienia podzielony został na części realizowane w ramach budżetu własnego CNK.

  1. Część I: Usługa w zakresie produkcji i emisji spotów radiowych. 
  2. Część II: Zakup powierzchni reklamowych na elektronicznych nośnikach outdoorowych w metrze.
  3. Część III: Zakup powierzchni reklamowych na elektronicznych nośnikach umieszczonych w autobusach w Warszawie.
    Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,84312,e9c8c60ad2e49e614cd626b8d717940a.html