Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

W ramach szacowania wartości zamówienia, Centrum Nauki Kopernik przedstawia do wyceny przedmiot zamówienia dotyczący opracowania tłumaczeń audiowizualnych krótkich filmów popularnonaukowych o różnym charakterze ( np. wypowiedzi ekspertów, filmiki popularno naukowe, filmiki artystyczne) na wystawę stałą CNK „Przyszłość jest dziś”.

Szacowanie

Załącznik 1 - OPZ

Załącznik 2 - szczegółowy wykaz filmów