Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE - Ogłoszenie - dotyczy przeprowadzenie modernizacji systemu do wyświetlania pokazów w Planetarium w Centrum Nauki Kopernik

(PLA.261.22.2023)


Ogłoszenie o wstępnych konsultacje rynkowych z dnia 13.06.2023r.


Uwaga:

W celu uzgodnienia dogodnego dla wykonawcy terminu wizji lokalnej proszę kontaktować się z p. Mateusz Wyszyński - adres e-mail: mateusz.wyszynski@kopernik.org.pl

Wniosek o udział we wstępnych konsultacja rynkowych należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: mateusz.wyszynski@kopernik.org.pl