Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

REALIZACJA BADANIA EWALUACYJNEGO 25. EDYCJI PIKNIKU NAUKOWEGO CENTRUM NAUKI KOPERNIK

PZP.260.22.2022.JG

Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,81557,77a64ed5bc2801869a64d57ea4821bd5.html