Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem ppoż. kompleksu obiektów Centrum Nauki Kopernik oraz Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

DZP.261.49.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie