Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

dot. zamówienia realizowanego na podstawie art 4d ust 1 pkt 2 Ustawy PZP

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - 19.08.2020 r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówenia - 25.09. 2020 r. - dokument dostępny pod linkiem: https://www.kopernik.org.pl/sites/default/files/2020-09/og%C5%82oszenie%20o%20udzieleniu%20zam%C3%B3wienia.pdf