Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

DZP.260.36.2024.MN

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa wymiana systemowych kaset podłogowych, gniazd elektrycznych i technicznych”.

Postępowania jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji.

Link do postępowania : https://platformazakupowa.pl/transakcja/941663

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

a) załączniku nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami

- nr 1: CNK floorboxy parter segment A – rzut pomieszczenia

- nr 2: CNK floorboxy parter segment B – rzut pomieszczenia

- nr 3: CNK CKK floorboxy 1 piętro – rzut pomieszczenia

- nr 4: Planetarium floorboxy 2 piętro  – rzut pomieszczenia

 

b) załączniku nr 2 - projektowane postanowieniach umowy.