Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa oprogramowania do procesu realizacji i koordynacji inwestycji budowlanej.

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/26/2017/CNK/MSt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 6.10.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 29.09.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.