Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji badania rozwoju kompetencji podczas warsztatów w pracowni Wytwórnia w Centrum Nauki Kopernik

 

Okres realizacji prac: 17.03-31.05.2020

Opis projektu

Badanie ma na celu pomiar i analizę rozwoju kompetencji wśród uczestników warsztatów prowadzonych przez pracownię Wytwórnia w CNK. Przez 9 tygodni dwie grupy uczestników raz w tygodniu będą brały udział w spotkaniach podczas których ich zadaniem będzie stworzenie drobnych urządzeń i układów.

Przedmiot zamówienia

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie obserwacji warsztatów dla dzieci z wykorzystaniem narzędzia dostarczonego przez Centrum Nauki Kopernik. Warsztaty będą odbywać się dwa razy w tygodniu (ok. 90minut), od 17 marca do 31 maja. Oprócz tego do zadań wykonawcy należeć będzie przygotowanie bazy danych zawierających zakodowane nagrania audio-video warsztatów.

Badacz/ka będzie zobowiązany/a do udziału w spotkaniu przygotowującym w Centrum Nauki Kopernik w dniu poprzedzającym pierwszą obserwację. Spotkanie będzie miało na celu zapoznanie badacza/ki z narzędziami badawczymi oraz z pogłębioną koncepcją badań.

Warunki dopuszczające stawiane wykonawcy: doświadczenie w prowadzeniu socjologicznych i/lub psychologicznych badań jakościowych, w szczególności metodą obserwacji uczestniczącej, umiejętność kodowania danych, biegła obsługa programu Ms Excel

Szacowany nakład pracy wynosi 36 godzin obserwacji (jedna obserwacja to 90 minut warsztatu + 30 minut konsultacji każdorazowo) oraz 2 dni robocze tygodniowo na kodowanie materiału (18 dni roboczych w skali projektu).

Wykonawców prosimy o wysłanie do dnia 01.03.2020 r. oferty zawierającej wycenę za ½ dnia pracy  (4 godziny) oraz wykaz wykonanych usług o podobnym charakterze, potwierdzający wymagane kompetencje na adres: aneta.gop@kopernik.org.pl. W przypadku firm prosimy również o załączenie wpisu do Rejestru Działalności Gospodarczej lub KRS oraz oświadczenia o wydelegowaniu do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia pracownika spełniającego podane kryteria.