Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A
Badania satysfakcji zwiedzających wystawy w Centrum Nauki Kopernik oraz widzów Planetarium Centrum Nauki Kopernik w 2023 roku.

Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji; DZP.260.78.2022.JG

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,108790,6bdf8f848e709166…