Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

DZP.260.8.2023.MN

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usługi świadczenia wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Centrum Nauki Kopernik sprzętu teleinformatycznego firmy CISCO.

Postępowania jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

Link do postępowania :

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,117345,d1fdde262177399887dec4b1a3f125ab.html  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

a) załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

b) załączniku nr 2 projektowane postanowieniach umowy.