Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A
Dostawa 165 sztuk zestawów edukacyjnych o tematyce związanej z energią do Centrum Nauki Kopernik DZP.260.29.2024.JG Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www: https://platformazakupowa.pl/transakcja/919394