Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

 Centrum Nauki Kopernik

 

PZP.260.2.2022.MN

Przetarg nieograniczony 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy eZamawiający pod adresem www:
https://kopernik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet