Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę, montaż i wymianę części zabudów meblowych Centrum Nauki Kopernik


 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej pod adresem: https://platormazakupowa.pl

Indywidualny adres niniejszego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/936200