Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostosowanie tłumaczenia ukraińskiego oraz nagranie lektorskie filmu „Pod jednym niebem” w j. ukraińskim dla Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.81.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie