Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa wraz z instalacją systemu audio w holu budynku PPK Centrum Nauki Kopernik.

DZP.260.54.2023.MW

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji.

Link do postępowania:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,121534,2599183eebce2dae…


Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja systemu nagłośnienia, wraz z systemem sterowania i dystrybucji sygnałów AV a także przeszkolenie pracowników w zakresie użytkowania i obsługi.