Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa realizacji scenografii/techniki na wydarzenie Gala Przewroty odbywające się w Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.50.2024.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie.