Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

 

Zapytanie ofertowe na

 

koordynatora lub koordynatorkę konferencji

 

 

poszukujemy współpracowniczki/współpracownika, która/y podejmie się organizacji międzynarodowej konferencji naukowej.

Wydarzenie jest planowane na listopad 2019 roku. Szukamy osoby, która zapewni wysoką frekwencję na wydarzeniu, zapewni jej całościową organizację i sprawny przebieg.

Do zadań koordynatora należy zatem:

 • kierowanie pracami Komitetu Organizacyjnego: zespołem współpracowników zaangażowanych w realizację wydarzenia tak, żeby zapewnić całościową, wysoką jakość wydarzenia;
 • aktywne działanie na rzecz zapewnienia frekwencji podczas konferencji we współpracy z Działem Promocji i Komunikacji CNK;
 • sprawną komunikację z zainteresowanymi uczestnikami i partnerami konferencji w języku polskim i angielskim;
 • wsparcie prac Komitetu Programowego w planowaniu całościowego programu wydarzenia
 • zarządzanie sprawnym przebiegiem konferencji w dniach, kiedy się ona odbywa.

 

 

Wymagania:

 

 • biegle komunikuje się w mowie i piśmie w języku angielskim;
 • absolwent/ka jednego z kierunku studiów: socjologia, psychologia, etnologia, antropologia kulturowa, kulturoznawstwo.

 

Mile widziane:

 • znakomite umiejętności organizacji i planowania pracy własnej i współpracowników;
 • doświadczenie w koordynacji międzynarodowych konferencji powyżej 100 osób;
 • zainteresowanie badaniami z zakresu psychologii, socjologii i learning studies, designu w obszarze edukacji nieformalnej.

 

Proponujemy:

 

 • zatrudnienie na umowę zlecenia lub na fakturę w godzinach ustalonych z wybraną koleżanką lub kolegą w okresie między wrześniem a listopadem 2019 roku;
 • zakładamy, że praca zajmie średnio około 64 godzin miesięcznie, w zależności od harmonogramu prac;
 • pracę zdalną lub częściowo zdalną w godzinach ustalonych ze Zleceniodawcą.

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

 

100% cena

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie proponowanej stawki godzinowej brutto na adres: maria.mathia@kopernik.org.pl w terminie do 15 sierpnia 2019 r.