Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_38_2013_CNK_JK/Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_38_2013_CNK_JK/SIWZ.pdf

 

Wzór Umowy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_38_2013_CNK_JK/Wzor_Umowy.docx

 

Załączniki Nr 1, 3-8

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_38_2013_CNK_JK/ZALACZNIKI_Nr_1__3_-8_do_SIWZ.docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_38_2013_CNK_JK/OGLOSZNIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_38_2013_CNK_JK/OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA_II.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_38_2013_CNK_JK/OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA_III.pdf

Odpowiedzi na pytania

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_38_2013_CNK_JK/Odpowiedzi_na_pytania_II.pdf

Wzór Umowy modyfikacja

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_38_2013_CNK_JK/WZOR_UMOWY_MODYFIKACJA.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_38_2013_CNK_JK/Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_internet.pdf